Лекция ЖОРЖ СИФИАНОС

Жорж Сифианос е автор на филми и преподавател по
анимация, роден в Гърция през 1952 г. Той преподава
в ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs)
в Париж, където през 1995 година по негова инициатива се открива специалността Анимация, която той ръководи няколко години. Сифианос е преподавал в университети в Европа, Индия, Корея, Япония и Китай.

ЛЕКЦИЯ
АНИМАЦИОННОТО КИНО И ПОСТМОДЕРНОСТТА

Като резултат от кризите на идеологиите на комунизма и капитализма, през 1950-те и 1960-те години на миналия век се появява така нареченото „постмодерно“ естетическо течение. То се проявява във всички сфери на изкуството създавайки хибридни, разнородни, пъстроцветни, гротескни, а понякога и кичозни съзнателно смесващи различни стилове форми.

Как обаче се проявява това естетическо течение в анимационното кино?

В рамките на лекцията ще бъдат анализирани множество примери, а също така ще бъде проучено как изкуственият интелект, веднага след своята поява, започва да влияе върху постмодерността.